The Role of Predation and Competition in Determining the Distribution of Common Bream, Roach and White Bream in Dutch Eutrophic Lakes

E.H.R.R. Lammens, A. Frank-Landman, P.J. McGillavry, B. Vlink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)195-205
  TijdschriftEnvironmental Biology of Fishes
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit