The role of pyrrolizidine akkaloids from Senecio jacobaea in the defence against fungi

W.H.G. Hol

  Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Veen, J.A., Promotor
  Datum van toekenning12 jun. 2003
  Plaats van publicatieLeiden
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit