The role of SLX4 and its associated nucleases in DNA interstrand crosslink repair

Wouter S Hoogenboom, Rick A C M Boonen, Puck Knipscheer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of SLX4 and its associated nucleases in DNA interstrand crosslink repair'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences