The role of small non-coding RNAs in genome stability and chromatin organization

J.C. van Wolfswinkel, R.F. Ketting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of small non-coding RNAs in genome stability and chromatin organization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences