The role of smoking in changes in the survival curve: an empirical study in 10 European countries

F. Janssen, V. Rousson, F. Paccaud

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of smoking in changes in the survival curve: an empirical study in 10 European countries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences