The role of social and ecological processes in structuring animal populations: a case study from automated tracking of wild birds

Damien R. Farine, Josh A. Firth, Lucy M. Aplin, Ross A. Crates, Antica Culina, Colin J. Garroway, Camilla A. Hinde, Lindall R. Kidd, Nicole D. Milligan, Ioannis Psorakis, Reinder Radersma, Brecht Verhelst, Bernhard Voelkl, Ben C. Sheldon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

80 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftRoyal Society Open Science
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit