The role of soil-borne fungi in driving the coexistence of Pinus massoniana and Lithocarpus glaber in a subtropical forest via plant-soil feedback

Yumei Pan, Zhongyuan Yao , N. Zhang (Co-auteur), G.F. Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1189–1203
TijdschriftJournal of Plant Ecology
Volume14
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit