The role of Sphaeropsis sapinea in post-hail associated die-back of Pinus patula

H. Smith, M.J. Wingfield, T.A. Coutinho, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1998

    Citeer dit