The role of storage polymers in the metabolism of Chromatium in light and in darkness (Abstract)

H. van Gemerden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)229
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume33
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit