The role of the autonomic nervous liver innervation in the control of energy metabolism.

C.X. Yi, S.E. la Fleur, E. Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

138 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)416-431
TijdschriftBiochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research
Volume1802
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit