The role of the blue mussel Mytilus edulis in the cycling of nutrients in the Oosterschelde estuary (The Netherlands)

T.C. Prins, A.C. Smaal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)413-429
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit