The role of the daily feeding rhythm in the regulation of the day/night rhythm in triglyceride secretion in rats

Yan Su, Ewout Foppen, Frederico Sander Mansur Machado, Eric Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

130 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of the daily feeding rhythm in the regulation of the day/night rhythm in triglyceride secretion in rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences