The role of the Delta Institute for Hydrobiological Research in the Netherlands Antarctic Research Programme

A.H.L. Huiskes, J.C. Kromkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)22-26
  TijdschriftCircumpolar Journal
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit