The role of the hypothalamic pathways in metabolic side-effects of Olanzapine.

E.M. Girault

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Kalsbeek, A., Promotor
  • Fliers, E., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning06 dec. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit