The role of the Resource Flows Project in the field of resource tracking for health: background paper on the current initiatives in the field of resource tracking for population and health and the position of the Resource Flows Project in this field

P. Hagedoorn, G.C.N. Beets

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

101 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieThe Hague
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
Aantal pagina's39
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit