The Role of Weevils in the Infection Process of the Fungus Phomopsis subordinaria in Plantago lanceolata

M.P. De Nooij

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-58
  TijdschriftOikos
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit