The Role of Welfare in Locational Choices: Modelling Intra‐European Migration Decisions Across the Life‐Course

Petra de Jong, A. Adsera, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Role of Welfare in Locational Choices: Modelling Intra‐European Migration Decisions Across the Life‐Course'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences