The roles of migratory and resident birds in local avian influenza infection dynamics.

Simeon Lisovski (Co-auteur), J.G.B. Van Dijk, D. Klinkenberg, B.A. Nolet, R.A.M Fouchier, M. Klaassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

110 Downloads (Pure)

Datasets

Data from: Juveniles and migrants as drivers for seasonal epizootics of avian influenza virus

Van Dijk, J. G. B. (Maker), Hoye, B. J. (Maker), Verhagen, J. H. (Maker), Nolet, B. A. (Maker), Fouchier, R. A. M. (Maker) & Klaassen, M. (Maker), Dryad, 12 aug 2013

Dataset