The roles of migratory and resident birds in local avian influenza infection dynamics.

Simeon Lisovski (Co-auteur), J.G.B. Van Dijk, D. Klinkenberg, B.A. Nolet, R.A.M Fouchier, M. Klaassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

105 Downloads (Pure)

Zoekresultaten