The roles of migratory and resident birds in local avian influenza infection dynamics.

Simeon Lisovski (Co-auteur), J.G.B. Van Dijk, D. Klinkenberg, B.A. Nolet, R.A.M Fouchier, M. Klaassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The roles of migratory and resident birds in local avian influenza infection dynamics.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences