The rounded high-mid front-central vowel /y/

Koen Sebregts, M. Van Oostendorp

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 06 nov. 2017

Publicatie series

NaamTaalportaal

Citeer dit