The "Russian" Prisoners of War in Nazi-Ruled Ukraine as Victims of Genocidal Massacre

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-32
Aantal pagina's32
TijdschriftHolocaust and Genocide Studies
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit