The salience of gender; Female islamic authority in Aceh, Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)527-544
TijdschriftAsian Studies Review
Volume40
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit