The Science Strategy Index

M. Bonitz*, E. Bruckner, Andrea Scharnhorst

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Science Strategy Index'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science