“The screaming injustice of colonial relationships”: The roots of Chinese anti-racist activism in the Netherlands

T. Hoogervorst, Melita Tarisa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-61
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume177
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit