The Search for the Natural Habitat of Cryptococcus gattii

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)209-211
  TijdschriftMycopathologia
  Volume170
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit