The Second World War revisited : new perspectives on the eve of the 21st century? : literature, 1995-2000

D. van Galen Last

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)245-307
TijdschriftBulletin of the International Committee for the History of the Second World War
Volume30
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit