The Second World War : survey of the literature 1991-1992

D. van Galen Last

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-96
TijdschriftBulletin of the International Committee for the History of the Second World War
Volume26
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit