The secondary metabolome of the fungal tomato pathogen Cladosporium fulvum

Scott A. Griffiths

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • de Wit, P.J.G.M., Promotor, Externe Persoon
  • Crous, Pedro W., Promotor
  • Collemare, Jérôme, Co-promotor
Datum van toekenning02 dec. 2015
Gedrukte ISBN's9789462575813
StatusGepubliceerd - 02 dec. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit