The Segmentation of Proto-Objects in the Monkey Primary Visual Cortex

Matthew W Self, Danique Jeurissen, Anne F van Ham, Bram van Vugt, Jasper Poort, Pieter R Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Segmentation of Proto-Objects in the Monkey Primary Visual Cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds