The segmentation of the human brain; a message to the neuroimaging community from an adjacent domain of the neurosciences

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The segmentation of the human brain; a message to the neuroimaging community from an adjacent domain of the neurosciences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences