The selection of scientific talent in the allocation of research grants

P. van Arensbergen, P. van den Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)381-405
TijdschriftHigher Education Policy
Volume25
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit