The selection of talent as a group process: a literature review on the social dynamics of decision making in grant panels

P. van Arensbergen, I.C.M. van der Weijden, P. van den Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)298-311
Aantal pagina's13
TijdschriftResearch Evaluation
Volume23
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit