The selective advantage of buoyancy provided by gas vesicles for planktonic cyanobacteria in the Baltic Sea

A.E. Walsby, P.K. Hayes, R. Boje, L.J. Stal

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The selective advantage of buoyancy provided by gas vesicles for planktonic cyanobacteria in the Baltic Sea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences

    Agriculture & Biology