The self-reinforcing effects of population decline: An analysis of differences in moving behaviour between rural neighbourhoods with declining and stable populations

H. Elshof, L.J.G. van Wissen, C.H. Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

293 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The self-reinforcing effects of population decline: An analysis of differences in moving behaviour between rural neighbourhoods with declining and stable populations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences

Business & Economics