The semiology of tilt-induced psychogenic pseudosyncope.

M.R. Tannemaat, J. Van Niekerk, R.H. Reijntjes, R.D. Thijs, R. Sutton, J.G. Van Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)752-758
TijdschriftNeurology
Volume81
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit