The semiotic actor: from signs to socially constructed meaning

M. Helmhout, R.J. Jorna, H.W.G. Gazendam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-378
TijdschriftSemiotica
Volume175
Nummer van het tijdschrift1/4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit