The serine-threonine kinase LKB1 is essential for survival under energetic stress in zebrafish

Y.U. Velden, L. Wang, J. Zevenhoven, E. van Rooijen, M. van Lohuizen, R.H. Giles, H. Clevers, A.P. Haramis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

425 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The serine-threonine kinase LKB1 is essential for survival under energetic stress in zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences