The serotonin transporter plays an important role in male sexual behavior: a study in serotonin transporter knockout rats

J.Y. Chan, E. Snoeren, E. Cuppen, M. Waldinger, B. Olivier, R. Oosting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The serotonin transporter plays an important role in male sexual behavior: a study in serotonin transporter knockout rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences