The SERPING1 gene and age-related macular degeneration.

R. Allikmets, M. Dean, G.S. Hageman, P.N. Baird, C.C. Klaver, A.A.B. Bergen, B.H. Weber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)875-876
TijdschriftThe Lancet
Volume374
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit