The SERPING1 gene and age-related macular degeneration.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1788-1789
TijdschriftThe Lancet
Volume372
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit