The Sex Shop of Europe: Sex and Commerce in the Dutch Republic 1660-1720

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Sex Shop of Europe: Sex and Commerce in the Dutch Republic 1660-1720'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities