The Shape of Time and Storifying Data: Modeling Historical Processes and their Temporal Dimension in Knowledge Graphs

C.M.J.M. van den Heuvel, Veruska Carretta Zamborlini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's3
StatusGepubliceerd - 09 dec. 2018

Citeer dit