The short-term effects of European integration on mortality convergence: A case study of European Union’s 2004 enlargement

R. Hrzic, T. Vogt, H. Brand, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)909-931
Aantal pagina's23
TijdschriftEuropean Journal of Population
Volume37
Nummer van het tijdschrift4-5
Vroegere onlinedatum07 okt. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2021

Citeer dit