The short-term fate of organic carbon in marine sediments: Comparing the Pakistan margin to other regions

C. Woulds, J.H. Andersson, G.L. Cowie, J.J. Middelburg, L.A. Levin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The short-term fate of organic carbon in marine sediments: Comparing the Pakistan margin to other regions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences