The signal value of bird song: empirical evidence suggests song overlapping is a signal

M. Naguib, D.J. Mennill

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E11-E15
TijdschriftAnimal Behaviour
Volume80
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit