The signatures of conscious access and its phenomenology are consistent with large-scale brain communication at criticality

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The signatures of conscious access and its phenomenology are consistent with large-scale brain communication at criticality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences