The significance of genetic erosion in the process of extinction. I : Genetic differentation in Salvia pratensis and Scabiosa columbaria in relation to population size

R. Van Treuren, R. Bijlsma, W. Van Delden, N.J. Ouborg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)181-189
  TijdschriftHeredity
  Volume66
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit