The significance of genetic erosion in the process of extinction .IV. Inbreeding depression and heterosis effects caused by selfing and outcrossing in Scabiosa columbaria

R. Van Treuren, R. Bijlsma, N.J. Ouborg, W. Van Delden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  98 Citaten (Scopus)
  15 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1669-1680
  TijdschriftEvolution
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit