The significance of genetic erosion in the process of extinction. II: Morphological variation and fitness components in populations of varying size of Salvia pratensis L and Scabiosa columbaria L.

N.J. Ouborg, R. Van Treuren, J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)359-367
  TijdschriftOecologia
  Volume86
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit